EN DOĞRUSUNU ONLAR SÖYLER... BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ BAZI MÜŞTERİLERİMİZİN GÖRÜŞLERİ

I-AM İle çalışmaya başladığıMIZdan berİ , SATIŞLARIMIZ % 100 artTı.

Dan Houghton
Kurucu Ortak, Chilango

I-AM, bİzİm İçİn “dahİ marka danışmanları ve tasarımcılar” demek; son 12 yıldır devamlı olarak onlarla çalışıyoruz.

Jon Newey
Direktör,Domus

I-AM proje sürecİ boyunca bİzİmle aynı noktadan bakarak aynı İncelİkte düşündü. Istanbul'da, aslına bakarsanız her nerede olursak olalım, başka bİr ajansla çalışmamız söz konusu değİl

Handan Özbek
Ortak, FerahFeza

I-AM SON DERECE ORGANİZE ÇALIŞAN, KREATİF VE YENİLİKÇİ BİR FİRMA.

Husnu Erel
Genel Müdür Yardımcısı

Her ay onlarca tasarım ajansı benİmle İletİşİme geçİyor. I-AM’İ farklı şeyler sundukları İçİn seçtİm; üzerİnde düşünülmüş, çok güzel anlatılmış tasarım çözümlerİ.

Julian Metcalfe
Kurucu Ortak, Itsu

I-AM İle çalışmaya başladığımızdan berİ daha fazla kİşİ Natİonwİde’ı sektördekİ İlk tercİhİ halİne getİrdİ. Yenİ şube tasarımı büyük başarısını takiben yaygınlaştırılmakta.

Paul Wells
Tasarım Başkanı, Nationwide

I-AM yaratıcı, zevklİ ve özgün projelerİ; organİze ve kurumsal boyutta gerçekleştİrebİlen mükemmel bİr kurum.

Hüseyin Özkaya
CEO, Odeabank

I-AM, operasyonel bİlgİsİnİ ve stratejİk yaklaşımını bİrleştİrerek perakendede pratİk çözümler sunuyor. Bİzİ de doğru anlamakla kalmadı; beklentİlerİmİzİ aştı.

Ricardo Bellini
Pazarlama Direktörü,Diesel

Çalışacağımız tasarım ajansını seçmek İçİn uzun süren, kapsamlı bİr uluslararası araştırma yapmıştık. I-AM İle yürüttüğümüz çalışmanın sonuçlarından çok memnunuz.

Hiren Bhanu
Yönetim Kurulu Başkanı, New India Bank

Başarılı ekİp yapısı ve kreatİf fİkİrlerİyle çalışmaktan her zaman zevk aldığımız I-AM, bİr kez daha tüm beklentİlerİmİzİ aşan çözümler ürettİ.

Esra Aydın
Genel Müdür Yardımcısı, Burgan Bank

Geleceğİn banka şubesİ’Nİ zİyarete gelen herkes şubenİn ne kadar muhteşem GÖRÜNDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR!

Pasquale Giamboi
Perakende Bankacılık Direktörü